Arhiv za April, 2009

Filmozofski večer

ŠPP semester II, lekcija 8

»Filmozofski večer«

Film in pogovor

V sredo 22. 4. 2009 ob 19h v Beli sobi (Upravna zgradba Pekarne)

O odgovornosti politikov – »Trials of Henry Kissinger«

Kje so meje politike in politikov, ko pride do težkih moralnih in etičnih odločitev. Morajo politiki za svoja dejanja enako odgovarjati pred zakonom kot ostali državljani oziroma zakaj bi moralo biti drugače? Za primer bomo pogledali film o domnevni odgovornosti za vojne zločine Henrya Kissingerja ter predsednikov Nixona in Forda.

Po 11.. septembru 2001 se je v svet mednarodne politike ponovno prikradel »črni madež«, ki je dodobra ogrozil legitimnost političnih sistemov v zahodnih demokratičnih družbah. Neposredno odgovornost za omajanje zaupanja – s pravno spornimi dejanji in postopki – nosita predvsem administraciji ZDA in Velike Britanije, ki morata za povrnitev tega zaupanja za svoja dejanja primerno odgovarjati. V sklopu ŠPPja smo si ob raziskovanju primera – kazenske odgovornosti obeh administracij – in zgodovine podobnih primerov (nenazadnje pa tudi same moralne odgovornosti in načela: »pred pravom je vsak enak«) zadali za cilj sestaviti poziv, v katerem bi se na vse javne institucije, aktualno oblast Slovenije in drugih evropskih in svetovnih držav naslovil apel, da proti odgovornim sprožijo ustrezne postopke pred mednarodnim sodiščem.

Več na http://www.zofijini.net/predavanja_sppII8.html

VABLJENI!

  • Share/Bookmark
Objavljeno:miks |17.04.2009 | Ni komentarjev »

Etični egoizem pri mladih: ali je to problem?

ŠPP semester II, lekcija 7

»Etični egoizem pri mladih: ali je to problem?«

Predavanje in pogovor

V sredo 15. 4. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

Problem, s katerim se v zadnjem času srečujemo v družbi, je vprašanje moralnega egoizma. Problem ni zgolj teoretičen, je tudi praktičen. Moralni egoizem je življenjski nazor, h kateremu se nagiba tudi veliko oziroma vse več mladih. Pri tem trdijo, da moralnost sploh nima boljšega temelja kakor samopoveličevanja lastnega jaza. Če sprejmemo, da se moralni egoizem razrašča, potem nasprotnike tega pojava, družbene aktiviste, učitelje v šolah in bržkone tudi politike čaka nova naloga, namreč naloga učinkovite kritike te življenjske drže.

V pričujočem pogovoru v Pekarni se bomo osredotočili na to, kaj lahko naredijo učitelji. V tujini obstajajo predlogi, naj poskusimo z mladimi razpravljati in jim racionalno dokazati, da se motijo. Pri tem se naslanjajo na klasike človeškega duha (Aristotela in druge).

Mentor/predavatelj: Andrej Adam

Vabljeni!

Info. tudi na http://www.zofijini.net/predavanja_sppII7.html

  • Share/Bookmark
Objavljeno:miks |11.04.2009 | Ni komentarjev »

»Skupnostni/participatorni mediji«

ŠPP semester II, lekcija 6

»Skupnostni/participatorni mediji«

Predstavitev in pogovor

V sredo 8. 4. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

Ukvarjali se bomo s problematiko vzpodbujanja in razvijanja participatornih medijev na evropskem in širšem področju. Namen pogovora bo osvetliti participatorne medije, njihovo namembnost, pomembnost, razumevanje ter ključne zgodovinske in aktualne značilnosti znotraj evropskega prostora, pri čemer bo kot ogrodje služila neodvisna evropska iniciativa Evropskega foruma skupnostnih medijev.

Mentorica/predavateljica: Mojca Planšak

Mojca Planšak je univerzitetna diplomirana novinarka in podiplomska študentka na ZRC SAZU v Ljubljani, Interkulturni študij Primerjalni študij idej in kultur, pod okriljem Univerze v Novi Gorici. V letih 2003 – 2005 je bila odgovorna urednica Mariborskega radia študent – MARŠ. Od februarja 2008 službuje pri Maski Ljubljana kot pomočnica direktorja. Njena interesna področja so raziskovanje medijev, kritična teorija, politična filozofija ter kulturološke študije. Je ustanoviteljica in svetnica Evropskega foruma skupnostnih medijev (www.cmfe.eu) ter ustanoviteljica in članica skupine So0gledi (http://www.soogledi.blogspot.com/).

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppII6.html

Vabljeni!

  • Share/Bookmark
Objavljeno:miks |4.04.2009 | Ni komentarjev »