Arhiv za Marec, 2009

Večji, močnejši, hitrejši

ŠPP semester II, lekcija 5

Filmozofski večer

Film in pogovor

V sredo 1. 4. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

»Večji, močnejši, hitrejši«

Športniki se v želji po doseganju vedno boljših rezultatov poslužujejo različnih prepovedanih poživil, ki bi jih naredila močnejše in sposobnejše. Manipulacija genov teži k razvoju in rasti mišic ter zaviranju maščobnega tkiva. V živalskem svetu je tak primer vrsta goveda, belgijski belo-modri bik, ki ima mutiran gen za zaviranje rasti mišične mase, “myostatin”. Primer bomo uporabili za prikaz nekaj najznačilnejših stranskih učinkov življenja v aktualnem “kapitalističnem sistemu”, ki teži po rasti za vsako ceno. Pogovor bo tekel o merilih za doseganje uspeha oziroma o mejah, ki jih v slepi želji po uspehu presegamo. Ta način mišljenja je posebej značilen za dežele “novega kapitalizma” kot so recimo ZDA, kjer cilj opravičuje sredstvo in je za uspeh, doseganje “ameriškega sna”, dovoljeno narediti praktično vse. Preučili bomo vpliv te filozofije na vsakodnevno življenje in popularno kulturo. Kot primer pa bomo posebej uporabili in navedli primer dopinga v športu.

Več na http://www.zofijini.net/predavanja_sppII5.html

Vabljeni!

  • Share/Bookmark
Objavljeno:miks |28.03.2009 | Ni komentarjev »

Novi duh kapitalizma

zzzzzzzzzzzzzzzzz

ŠPP semester II, lekcija 4

»Novi duh kapitalizma«

Predstavitev in pogovor

V sredo 25. 3. 2009 ob 19h v Beli sobi (Upravna zgradba)

Predstavitev knjige »The new spirit of capitalism«.

Zakaj je kritika kapitalizma danes tako neučinkovita? V prelomnem delu »The new spirit of capitalism« sociologa Boltanski in Chiapello predlagata, da moramo zgrabiti krizo kritike kapitalizma pri njenih koreninah. Po Boltanskem in Chiapello je svetovni kapitalistični sistem od srede 70h dalje opustil hierarhično fordistično strukturo delo in jo nadomestil z mrežno organizacijo, ki temelji na iniciativi in relativni avtonomiji zaposlenih, ki gre na škodo materialne in psihološke varnosti. Novi duh kapitalizma je prevladal s pomočjo neverjetne rekuperacije umetniške kritike, ki je od leta 1968 napadala odtujitev in reifikacijo vsakdanjega življenja po kapitalizmu, in socialne kritike, ki je ostala fiksirana na stare in danes neobstoječe rigidne in hierarhične oblike organizacije dela. Boltanski in Chiapello predlagata ponovno oživitev obeh kritik na podlagi njunih uvidov in spoznanj.

Mentorica/predavateljica: Karolina Babič

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppII4.html

zzzzzzzzzzzzzzzzz

Državljanske aktivistične pobude

V sklopu projekta »Šola politične pismenosti« se je nabralo dovolj energije in idej, da smo se za letošnje leto slednjič odločili, da bomo poskusili ločeno od nje oblikovati posamezne delovne skupine – samostojne »delavnice«, v katerih bodo udeleženci skupaj z mentorji razvijali določene vsebine s ciljem, da jih nadgradijo/predstavijo v nekem političnem (javnem) dejanju. Za prvi poskus smo se odločili izbrati tri kolikor toliko aktualne teme, ki jih bomo skupaj z zainteresirano javnostjo razvijali skozi bolj ali manj celotno leto 2009. Delo bo v maniri raziskovalnega novinarstva potekalo na primerih, ki jih bomo v delavnicah javno raziskovali in o poteku raziskave pripravljali ustrezne evalvacije, ki bodo predstavljene tudi v medijih (TV, radio, časopisi, splet itd..), občasno pa bomo (odvisno od tipa ugotovitev in potrebe) pripravili tudi kakšne posebne javne dogodke, kot so okrogle mize in predavanja. Končen produkt, rezultat raziskave bo za vsako od tematik kratek izobraževalni film, ki bo jasno in strjeno podal ugotovitve »delavnice«. Glede na tip raziskave, bo rezultat tudi brošura z zbranimi materiali raziskave, ki bodo seveda ustrezno predstavljeni tudi na spletu in po možnosti tudi v drugih medijih.

V nadaljevanju so podrobneje predstavljene prve tri pobude, nikakor pa to ne pomeni, da se ni mogoče lotiti tudi kakšne druge vsebine, v kolikor se seveda najde kdo, ki organizacijo takšne pobude prevzame na svoja »ramena«. Vsaka od pobud bo v sklopu naše spletne strani pod rubriko »Raziskovalni kotiček« dobila tudi svojo podstran, kjer se bodo objavljali vsi podatki v zvezi s posameznim projektom.

Podrobno na: http://www.zofijini.net/predavanja_drzavljanske.html

zzzzzzzzzzzzzzzzz

Posnetek ŠPP semester II, lekcija 3

»Za nove družbene konceptualizacije in njim pripadajoče nove pojme«

Zvočni in video posnetek ter ostali učni material predstavitve preverite na http://www.zofijini.net/predavanja_sppII3.html

zzzzzzzzzzzzzzzzz

PRISTOPNA IZJAVA K DRUŠTVU

Pripravili smo posebno »naborniško« akcijo, ki bo edinstvena v tem desetletju in bo trajala celoten letošnji mesec marec. V društvo lahko vstopi vsakdo, ki želi na tak ali drugačen način aktivno sodelovati pri delu našega društva ali na ta način izraziti podporo naši dejavnosti.

Izpolnjeno izjavo ustrezno podpisano oddate po navadni pošti na naslov: Zofijini ljubimci – društvo za razvoj humanistike, Regentova 18, 2000 Maribor ali nam prijavnico izročite osebno, na kateri naših prireditev. Prijavnico lahko na naslov zofijini@yahoo.com oddate tudi v elektronski obliki. V tem primeru bomo pristnost prijave pri vas tudi preverili.

Statut društva najdete na http://www.zofijini.net/zofijini_statut.html

Prijavnico dobite na naslovu: http://www.zofijini.net/PRISTOPNA%20IZJAVA%20K%20DRUSTVU.doc

zzzzzzzzzzzzzzzzz

Posredovano

OH, TA SODOBNA ŽENSKA

Zavod za spodbujanje komunikacije »Zimske urice«, vabi na predavanje mag. Romana Vodeba, teoretskega psihoanalitika in kritičnega misleca z naslovom OH, TA SODOBNA ŽENSKA predavanje bo v torek 24.3.2009 ob 18. uri v Univerzitetni knjižnici v Mariboru.

zzzzzzzzzzzzzzzzz

Izhodišče: www.zofijini.net

Forum: http://www.mislec.net/

Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=33790611490

Napotilo: http://www.infopeka.org/ in http://www.pekarna.org/web/

  • Share/Bookmark
Objavljeno:miks |21.03.2009 | Ni komentarjev »

Pomeni

ŠPP semester II, lekcija 3

»Za nove družbene konceptualizacije in njim pripadajoče nove pojme«

Predavanje in pogovor

V sredo 18. 3. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

Posvečeno obletnici Pariške komune (od 18.3. do 26.5. 1871)

Avtor bo uvodoma predstavil namen in vlogo družbenih konceptualizacij v sklopu naprezanj posameznikov in (hierarhiziranih) družbenih skupin za njihovo čim boljšo eksistenco. V nadaljevanju bo pomensko analiziral izbrane ključne pojme, ki so temeljni gradniki danes prevladujočih družbenih konceptualizacij v Sloveniji, večjem delu Evrope in drugje. Zanje avtor predlaga alternativne, pomensko ustreznejše in predvsem manj ‘varljivo-univerzalistično’ ukrojene pojme. V zaključku bodo opisani osrednji vzvodi za tvorbo in uveljavitev novih družbenih konceptualizacij, in sicer nasploh ter posebej za slovensko družbo na začetku 21. stoletja.

Vsebina predavanja in pogovora bo izhajala iz vsebine istoimenskega članka, ki ga lahko preberete na http://www.zofijini.net/Joze-Kos-Grabar_Nove-druzbene-konceptualizacije_v2.pdf (PDF).

Mentor/predavatelj: Jože Kos Grabar

Avtorjevo delo in razmišljanja o zainteresiranem, pristranskem, včasih celo zavajajočem razlaganju raznolikih družbenih pojavov iz preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti si lahko ogledate oz. preberete na spletni strani avtorjevega mnogadeja “Osvobodilna misel”: http://kid.kibla.org/~om/

Info. tudi na http://www.zofijini.net/predavanja_sppII3.html

—————————–

Nova številka KATEDRE

Izšla je marčevska številka Katedre. V njej lahko med drugim preberete naslednje prispevke: dr. Boris Vezjak: Pahorjeva nefrustrirana sproščenost; Intervju: dr. Vesna V. Godina; mag. Gorazd Kovačič: Kje so pragmatični nacionalisti?; Andrej Adam: Domovina je neuspela država; Intervju: dr. Mladen Dolar; Univerzijada: Razum pred razsipništvom itd. Na Katedro se lahko naročite na spletnem naslovu: www.katedra-on.net

Več na http://www.katedra-on.net/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=1

—————————–

ŠPP semester II, lekcija 2 posnetek

»O Afriki drugače«

Zvočni in video posnetek predstavitve preverite na http://www.zofijini.net/predavanja_sppII2.html

—————————–

Pomoč pri izvedbi programa

V sklopu drugega semestra »Šole politične pismenosti«, ki poteka v večernih urah ob sredah med 4.3. in 17.6., bi potrebovali pomoč pri organizaciji in izvedbi samega dogodka (strežba pijače, priprava sendvičev, snemanje s kamero itd.) Zainteresirani naj se javijo čim prej!

Pišite na zofijini@yahoo.com

—————————–

PRISTOPNA IZJAVA K DRUŠTVU

Pripravili smo posebno »naborniško« akcijo, ki bo edinstvena v tem desetletju in bo trajala celoten letošnji mesec marec. V društvo lahko vstopi vsakdo, ki želi na tak ali drugačen način aktivno sodelovati pri delu našega društva ali na ta način izraziti podporo naši dejavnosti.

Izpolnjeno izjavo ustrezno podpisano oddate po navadni pošti na naslov: Zofijini ljubimci – društvo za razvoj humanistike, Regentova 18, 2000 Maribor ali nam prijavnico izročite osebno, na kateri naših prireditev. Prijavnico lahko na naslov zofijini@yahoo.com oddate tudi v elektronski obliki. V tem primeru bomo pristnost prijave pri vas tudi preverili.

Statut društva najdete na http://www.zofijini.net/zofijini_statut.html

Prijavnico dobite na naslovu: http://www.zofijini.net/PRISTOPNA%20IZJAVA%20K%20DRUSTVU.doc

—————————–

Izhodišče: www.zofijini.net

Forum: http://www.mislec.net/

Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=33790611490

Napotilo: http://www.infopeka.org/ in http://www.pekarna.org/web/

  • Share/Bookmark
Objavljeno:miks |14.03.2009 | Ni komentarjev »

Čarna

ŠPP semester II, lekcija 2

»O Afriki drugače«

Predstavitev in pogovor

V sredo 11. 3. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

Mag. Eyachew Tefera se je pred približno dvajsetimi leti iz Etiopije preselil v Slovenijo na študij. Gospod Tefera je v tem času deloval na znanstveno-raziskovalnem področju v Mariboru in v Ljubljani. Je tudi nacionalni koordinator Evropske mreže za boj proti rasizmu (ENAR) v Sloveniji in sodelavec mnogih domačih in afriških nevladnih organizacij. Na povabilo OECD se je udeležil konference o učinkovitosti razvojne pomoči (t.i. pariška deklaracija). Pri nas in v Etiopiji je ustanovil Inštitut za afriške študije, ki kritično spremlja odnos slovenske in evropske javnosti do Afrike in ljudi, ki živijo v njej. Zato bomo skozi predavanje in razpravo razmišljali predvsem o tem, v kolikšni meri in na kakšen način je Afrika deležna “evropocentrizma”.

Mentor/predavatelj: mag. Eyachew Tefera

Več na http://www.zofijini.net/predavanja_sppII2.html

—————————–

Ideje, ki jih je vredno širiti

O izgubi modrosti

Barry Schwartz

Barry Schwartz se v svojem aktualnem predavanju zavzame za praktično modrost kot zdravilo za ponorelo zbirokratizirano družbo. Meni, da nam pravila pogosto ne služijo najbolje, iniciativnost pa se nam pogosto maščuje. Praktično, vsakodnevno modrost nam ponudi kot pomoč pri reševanju našega sveta. Barry Schwartz se ukvarja s povezavami med ekonomijo in psihologijo in na ta način ponuja vznemirljive vpoglede v moderno življenje. V sodelovanju z Kenom Sharpom se v zadnjem času posveča predvsem tematiki modrosti.

Več na http://www.zofijini.net/oko_ideje.html

—————————–

Pomoč pri izvedbi programa

V sklopu drugega semestra »Šole politične pismenosti«, ki poteka v večernih urah ob sredah med 4.3. in 17.6., bi potrebovali pomoč pri organizaciji in izvedbi samega dogodka (strežba pijače, priprava sendvičev, snemanje s kamero itd.) Zainteresirani naj se javijo čim prej!

Pišite na zofijini@yahoo.com

—————————–

PRISTOPNA IZJAVA K DRUŠTVU

Pripravili smo posebno »naborniško« akcijo, ki bo edinstvena v tem desetletju in bo trajala celoten letošnji mesec marec. V društvo lahko vstopi vsakdo, ki želi na tak ali drugačen način aktivno sodelovati pri delu našega društva ali na ta način izraziti podporo naši dejavnosti.

Izpolnjeno izjavo ustrezno podpisano oddate po navadni pošti na naslov: Zofijini ljubimci – društvo za razvoj humanistike, Regentova 18, 2000 Maribor ali nam prijavnico izročite osebno, na kateri naših prireditev. Prijavnico lahko na naslov zofijini@yahoo.com oddate tudi v elektronski obliki. V tem primeru bomo pristnost prijave pri vas tudi preverili.

Statut društva najdete na http://www.zofijini.net/zofijini_statut.html

Prijavnico dobite na naslovu: http://www.zofijini.net/PRISTOPNA%20IZJAVA%20K%20DRUSTVU.doc

—————————–

Sklic skupščine društva

Predsednik društva Andrej Adam za sredo 11.3.2009 ob 17. uri sklicuje skupščino društva Zofijini ljubimci.

Dnevni red:

Pregled lanskih dosežkov.

Delovni program društva za letos: razpisi (kdo, kaj, kje, zakaj, komu, kako, čemu…).

Finančni načrt in zaključni račun Društva. Finančno poročilo.

Razno.

Kraj sestanka bo sporočen članom (v kolikor še niste član, se do takrat lahko včlanite)

—————————–

Izhodišče: www.zofijini.net

Forum: http://www.mislec.net/

Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=33790611490

Napotilo: http://www.infopeka.org/ in http://www.pekarna.org/web/

  • Share/Bookmark
Objavljeno:miks |8.03.2009 | Ni komentarjev »

Voli, ne voli..

Šola politične pismenosti, II. semester

Razstiranja ideologij I

Zofijini ljubimci v sodelovanju z Zavodom Pekarna prirejajo in vabijo v drugi semester “Šole politične pismenosti”, ki se bo v dvorani Gustaf uradno začel s predavanjem Gregorja Lozarja v sredo 4.3.2009 ob 19. uri. Srede ob 19. uri bodo odslej tudi termini, ko bo ŠPP II vabil na družbeno kritične srečanja in pogovore. Šola politične pismenosti ponuja dva pomembna elementa za kritične in odgovorne posameznike. Teoretično znanje, ki ga lahko posameznik uporabi za refleksijo in analizo družbe, v kateri živi, in direktno akcijo, ki je izpeljana iz teoretičnih ugotovitev in je usmerjena v poskus praktičnega spreminjana okolja, v katerem živimo, in širše družbe. Vabljeni, pridružite se!

Urnik na http://www.zofijini.net/predavanja_sppII.html

—————————–

ŠPP semester II, lekcija 1

»Oddajte svoj glas!«

Predavanje in pogovor

V sredo 4. 3. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

Predavatelj se bo v predavanju spraševal če in kdaj je opravičljivo, da na volitvah (glasovanju) v skrinjico oddamo prazen glasovalni listek.

Mentor/predavatelj: Gregor Lozar

Vabljeni!

Več na http://www.zofijini.net/predavanja_sppII1.html

—————————–

Cikel predavanj

Platon za začetnike

Na Gimnaziji Ravne na Koroškem bomo skupaj s Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika in filozofskim društvom Zofijini ljubimci organizirali cikel javnih predavanj z naslovom “Platon za začetnike”. Za začetek smo si zamislili štiri javna predavanja, ki se bodo odvijala v januarju, februarju in marcu. Predavatelji, naslovi predavanj in termini so naslednji:

3. 3. 2009 ob 17.00 – Bojan Borstner: Kritika Platonove filozofije

Več na http://www.zofijini.net/predavanja_platon.html

Napotilo

http://www.rav.sik.si/

p.s.

Predavanje Maja Sunčič: Grčija v Platonovem času, ki je bilo na sporedu 24. 2. 2009 bomo poskušali izvesti ob drugi priložnosti. O novem datumu vas bomo obvestili pravočasno.

—————————–

PRISTOPNA IZJAVA K DRUŠTVU

V prilogi najdete pristopni obrazec k društvu Zofijini ljubimci. Pripravili smo posebno »naborniško« akcijo, ki bo edinstvena v tem desetletju in bo trajala celoten letošnji mesec marec. V društvo lahko vstopi vsakdo, ki želi na tak ali drugačen način aktivno sodelovati pri delu našega društva ali na ta način izraziti podporo naši dejavnosti.

Izpolnjeno izjavo ustrezno podpisano oddate po navadni pošti na naslov: Zofijini ljubimci – društvo za razvoj humanistike, Regentova 18, 2000 Maribor ali nam prijavnico izročite osebno, na kateri naših prireditev. Prijavnico lahko na naslov zofijini@yahoo.com oddate tudi v elektronski obliki. V tem primeru bomo pristnost prijave pri vas tudi preverili.

Statut društva najdete na http://www.zofijini.net/zofijini_statut.html

Prijavnico lahko dobite tudi na naslovu: http://www.zofijini.net/PRISTOPNA%20IZJAVA%20K%20DRUSTVU.doc

—————————–

Posnetek »Mladi in politika«

Posnetek in nekaj slikovnih utrinkov iz razprave »Mladi in politika« lahko (kot običajno) preverite na strani http://www.zofijini.net/predavanja_mladi.html ali na naši Facebook strani http://www.facebook.com/group.php?gid=33790611490

—————————–

Sklic skupščine društva

Predsednik društva Andrej Adam za sredo 11.3.2009 ob 17. uri sklicuje skupščino društva Zofijini ljubimci.

Dnevni red:

- Pregled lanskih dosežkov.

- Delovni program društva za letos: razpisi (kdo, kaj, kje, zakaj, komu, kako, čemu…).

- Finančni načrt in zaključni račun Društva. Finančno poročilo.

- Razno.

Kraj sestanka bo članom sporočen naknadno.

—————————–

Izhodišče: www.zofijini.net

Forum: http://www.mislec.net/

Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=33790611490

  • Share/Bookmark
Objavljeno:miks |1.03.2009 | Ni komentarjev »